Hijerarhija metafora: Metafore uma


Glosirano ime MIND METAPHORS
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime