Hijerarhija metafora: Metafore tuge


Glosirano ime Sadness metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore emocija
Slobodni tekst
Summary
Novo ime