Hijerarhija metafora: Metafore strukture događaja


Glosirano ime Event Structure Metaphor
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime