Hijerarhija metafora: Metafore straha


Glosirano ime Fear metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore emocija
Slobodni tekst
Summary
Novo ime