Hijerarhija metafora: Metafore srama


Glosirano ime Shame metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore emocija
Slobodni tekst
Summary
Novo ime