Hijerarhija metafora: Metafore sjete


Glosirano ime
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore emocija
Slobodni tekst
Summary
Novo ime