Hijerarhija metafora: Metafore ponosa


Glosirano ime Pride metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore emocija
Slobodni tekst
Summary
Novo ime