Hijerarhija metafora: Metafore politike


Glosirano ime Politics metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Društveno-političke metafore
Slobodni tekst
Summary
Novo ime