Hijerarhija metafora: Metafore obrazovanja


Glosirano ime Education metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Društveno-političke metafore
Slobodni tekst
Summary
Novo ime