Hijerarhija metafora: Metafore novca


Glosirano ime
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore ekonomije
Slobodni tekst
Summary
Novo ime