Hijerarhija metafora: Metafore moralnosti


Glosirano ime Morality metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime