Hijerarhija metafora: Metafore mišljenja kao kretanja


Glosirano ime Thinking Is Moving Metaphor
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore uma
Slobodni tekst
Summary
Novo ime