Hijerarhija metafora: Metafore ljutnje


Glosirano ime Anger metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore emocija
Slobodni tekst
Summary
Novo ime