Hijerarhija metafora: Metafore ljubomore


Glosirano ime Jealousy metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore emocija
Slobodni tekst
Summary
Novo ime