Hijerarhija metafora: Metafore ljubavi


Glosirano ime Love metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore emocija
Slobodni tekst
Summary
Novo ime