Hijerarhija metafora: Metafore krivnje


Glosirano ime Metaphors of guilt
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore emocija
Slobodni tekst
Summary
Novo ime