Hijerarhija metafora: Metafore iznenađenja


Glosirano ime Surprise metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore emocija
Slobodni tekst
Summary
Novo ime