Hijerarhija metafora: Metafore gađenja


Glosirano ime Disgust metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore emocija
Slobodni tekst
Summary
Novo ime