Hijerarhija metafora: Metafore emocija


Glosirano ime Emotion Metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime