Hijerarhija metafora: Metafore ekonomije


Glosirano ime Economics Metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Društveno-političke metafore
Slobodni tekst
Summary
Novo ime