Hijerarhija metafora: Metafore demokracije


Glosirano ime Democracy metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Društveno-političke metafore
Slobodni tekst
Summary
Novo ime