Hijerarhija metafora: Metafore bogatstva


Glosirano ime Wealth metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore ekonomije
Slobodni tekst
Summary
Novo ime