Hijerarhija semantičkih okvira: Društveno-politički okviri


Glosirano ime Socio-political frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime