Hijerarhija metafora: Društveno-političke metafore


Glosirano ime Socio-political Metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime