• A

 • AKTIVNOST JE OGRANIČENO PODRUČJE U PROSTORU
 • AKTIVNOST JE PUTOVANJE
 • ANALIZA DRUŠTVENOGA PROBLEMA JE DIJAGNOZA BOLESTI
 • APSTRAKTNI SLOŽENI SUSTAV JE GRAĐEVINA
 • APSTRAKTNI SLOŽENI SUSTAV JE LJUDSKO TIJELO
 • ATRIBUTI SU ENTITETI
 • B

 • BIROKRACIJA JE HOBOTNICA
 • BIROKRACIJA JE LABIRINT
 • BIROKRACIJA JE STROJ
 • BITI BOGAT JE BITI NA VISOKOJ LOKACIJI
 • BITI BOGAT JEST BITI U/NA VISOKOJ LOKACIJI
 • BITI MORALAN JE BITI USPRAVAN
 • BITI SIROMAŠAN JE BITI NA NISKOJ LOKACIJI
 • BITI SIROMAŠAN JE BITI U OMEĐENOM PODRUČJU
 • BITI U DOBROJ DRUŠTVENOJ KLASI JEST BITI VISOKO NA SKALI
 • BITI U LOŠOJ DRUŠTVENOJ KLASI JEST BITI NISKO NA SKALI
 • BLIZE DRŽAVE SU SUSJEDI
 • BOGATSTVO JE LINEARNA PROSTORNA SKALA
 • BOGATSTVO JE ROPSTVO
 • BOGATSTVO JE SLOBODA
 • BOGAĆENJE JE KRETANJE PREMA GORE
 • C

 • CENZURA JE FIZIČKA ZAPREKA NA USTIMA
 • CILJ JE OBJEKT U SUPRALOKALNOM ODNOSU
 • D

 • DETALJNO OBJAŠNJAVANJE JE CRTANJE
 • DJELOVANJE JE BIVANJE NA LOKACIJI
 • DJELOVANJE JE KRETANJE
 • DJELOVANJE JE KRETANJE PUTOM
 • DJELOVANJE JE SAMOINICIRANO KRETANJE PUTOM
 • DOBIVANJE MOĆI JE KRETANJE PREMA GORE
 • DOBRO JE GORE
 • DOBRO JE SVJETLO
 • DOBROBIT JE SNAGA
 • DOBROBIT JE VERTIKALNOST
 • DOGAĐAJ JE OBJEKT
 • DOGAĐAJ JE SPREMNIK
 • DOŽIVLJAVATI STANJE JE POSJEDOVATI OBJEKT
 • DOŽIVLJENO STANJE JE BLIZ OBJEKT
 • DRUŠTVENI PROBLEM JE BOLEST
 • DRUŠTVENI PROBLEM JE FIZIČKA BOL
 • DRUŠTVO JE GRAĐEVINA
 • DRUŠTVO JE TIJELO
 • DUG JE FIZIČKA ZAPREKA KRETANJU
 • E

 • EKONOMIJA JE STROJ
 • EKONOMIJA JE TIJELO
 • EKONOMSKA TEŠKOĆA JE FIZIČKA ŠTETA/POVREDA
 • EKONOMSKI RESURS JE FIZIČKI ENTITET
 • EKONOMSKI RESURS JE OGRANIČEN PRIRODNI RESURS
 • EKONOMSKI STATUS JE LOKACIJA
 • EKONOMSKI STATUS JE TOČKA NA SKALI
 • EMOCIJA JE OBJEKT
 • EMOCIJA JE OSOBA
 • EMOCIJA JE SILA
 • EMOCIJA JE STANJE
 • EMOCIJA JE SUPSTANCIJA
 • F

 • FINANCIJSKI RESURS JE FIZIČKI RESURS
 • G

 • GAĐENJE JE OBJEKT NA KOJI SE VRŠI POTISAK
 • GLAZBA JE KRETANJE
 • GOTOVINA JE TEKUĆINA
 • GRAĐANI SU VLASNICI UDJELA
 • I

 • IDEJA JE JELO
 • IDEJA JE LOKACIJA
 • IDEJA JE RESURS
 • IDEJA/MISAO JE OBJEKT
 • IMUĆNI LJUDI JESU PARAZITI
 • INTIMNOST JE FIZIČKA BLIZINA
 • ISKUSITI STANJE JE BITI NA LOKACIJI
 • K

 • KARIJERA JE PUTOVANJE
 • KAUZACIJA JE PRIJENOS OBJEKATA
 • KOLIČINA RESURSA JEST TJELESNA TEŽINA
 • KOMUNICIRANJE JE POKAZIVANJE
 • KOMUNICIRANJE JE VOĐENJE
 • KONTROLA JE FIZIČKO OGRANIČENJE
 • KONTROLA JE GORE
 • KONTROLA JE OMEĐENO PODRUČJE
 • KONTROLA JE POSJEDOVANI OBJEKT
 • KONTROLA JE VERTIKALNOST
 • KONTROLA U FINANCIJSKOJ SITUACIJI JE KONTROLA U TEKUĆINI
 • KORUPCIJA JE BOLEST
 • KRAJ DJELOVANJA JE KRAJ PUTA
 • KRIVNJA JE OBJEKT KOJI SE BACA
 • KRIVNJA JE OBJEKT KOJI SE DIJELI
 • KRIVNJA JE OBJEKT KOJI SE NABIJA
 • L

 • LAKOĆA DJELOVANJA JE LAKOĆA KRETANJA
 • LOCUS UMA JE GLAVA
 • LOŠE JE DOLJE
 • LJ

 • LJUBAV JE OBJEKT KOJI SE DAJE
 • LJUBAV JE OBJEKT KOJI SE DOBIVA
 • LJUBAV JE OBJEKT KOJI SE MOŽE IZGUBITI
 • LJUBAV JE OBJEKT KOJI SE NALAZI
 • LJUBAV JE PUTOVANJE
 • LJUBAV JE TOPLINA
 • LJUTNJA JE BIĆE KOJE RASTE
 • LJUTNJA JE OBJEKT / LOKACIJA KOJA SE IZBJEGAVA
 • LJUTNJA JE OBJEKT / TEKUĆINA KOJA SE KANALIZIRA
 • LJUTNJA JE OBJEKT KOJI SE ISPOLJAVA
 • LJUTNJA JE OBJEKT KOJI SE ISPUCAVA
 • LJUTNJA JE OBJEKT KOJI SE IZBACUJE
 • LJUTNJA JE OBJEKT KOJI SE SKRIVA
 • LJUTNJA JE OBJEKT METAL KOJI SE KALI
 • LJUTNJA JE ŽIVO BIĆE / SPOZNAVATELJ KOJI SE BUDI
 • M

 • MANJE JE DOLJE
 • MISAO JE ENTITET KOJI SE KREĆE
 • MISAO JE LOKACIJA
 • MISAO JE OBJEKT
 • MISAO JE SPREMNIK
 • MIŠLJENJE JE JEZIČNA AKTIVNOST
 • MIŠLJENJE JE KRETANJE
 • MIŠLJENJE JE MANIPULIRANJE OBJEKTIMA
 • MIŠLJENJE JE PERCIPIRANJE
 • MIŠLJENJE JE TJELESNO FUNKCIONIRANJE
 • MORALNO JE FIZIČKI VISOKO
 • MORALNO JE RAVNO
 • MORALNOST JE TEMELJ DRUŠTVA
 • M cont.

 • MORALNOST JE VLASNIŠTVO
 • MORALNOST JE DOBRO / NEMORALNOST JE LOŠE
 • MORALNOST JE OBJEKT
 • MORALNOST JE RAVAN PUT
 • MORALNOST JE RESURS
 • MORALNOST JE SKALA
 • MORALNOST JE SNAGA
 • MORALNOST JE SNAGA / NEMORALNOST JE SLABOST
 • MORALNOST JE SVJETLO / NEMORALNOST JE TAMA
 • MORALNOST JE ZAKON
 • MORALNOST JE ZDRAVLJE
 • MORALNOST JE ČISTOĆA
 • MORALNOST JE ČISTOĆA / NEMORALNOST JE PRLJAVŠTINA
 • N

 • NACIJA JE GRAĐEVINA
 • NACIJA JE OBITELJ
 • NACIJA JE OSOBA
 • NACIJA JE POSLOVANJE
 • NACIJA JE SLOŽENA STRUKTURA
 • NACIJA JE TIJELO
 • NAPREDAK JE KRETANJE PREMA NAPRIJED
 • NATJECANJE JE RAT
 • NAČIN DJELOVANJA JE NAČIN KRETANJA
 • NAČIN JE PUT
 • NAČIN POBOLJŠANJA EKONOMSKOGA STATUSA JE PUT/IZLAZ IZ LOKACIJE
 • NAČIN RAZMIŠLJANJA JE PUT
 • NE MOĆI DJELOVATI JE BITI U LABIRINTU
 • NE MOĆI ZNATI JE NE MOĆI VIDJETI
 • NEMOGUĆNOST MIŠLJENJA JE NEMOGUĆNOST KRETANJA
 • NEMORALNO DJELOVANJE JE PAD
 • NEMORALNO JE NISKO
 • NEMORALNOST JE SLABOST
 • NEMORALNOST JE BOLEST
 • NEMORALNOST JE NEČISTOĆA
 • NEPREMOSTIVE RAZLIKE U BOGATSTVU JESU NEPREMOSTIVE RAZLIKE U UDALJENOSTI
 • NEPREMOSTIVE RAZLIKE U BOGATSTVU JESU PREPREKE PRISTUPU LOKACIJI
 • NEPRIHVATLJIVA IDEJA JE NEUKUSNA HRANA
 • NOVAC JE KRUTA SUPSTANCIJA
 • NOVAC JE SUPSTANCIJA
 • NOVAC JE TEKUĆA SUPSTANCIJA
 • NOVAC KOJEM SE NE MOŽE PRISTUPITI JE ZAMRZNUT
 • NOVČANA TRANSAKCIJA JE KRETANJE (TEKUĆE) SUPSTANCIJE
 • O

 • OBRAZOVANJE JE OBJEKT
 • OKOLNOST JE OKOLINA
 • OSIROMAŠENJE JE KRETANJE PREMA DOLJE
 • P

 • PAMĆENJE JE SPREMIŠTE
 • PAMĆENJE JE STAVLJANJE OBJEKTA U SPREMNIK
 • POBOLJŠANJE EKONOMSKOGA STATUSA JE IZLAZ IZ LOKACIJE
 • POBOLJŠANJE EKONOMSKOGA STATUSA JE KRETANJE PREMA GORE
 • POBOLJŠANJE EKONOMSKOGA STATUSA JEST IZLAZ IZ NEŽELJENE LOKACIJE
 • PODREĐENI JE ENTITET U SUBLOKALNOM ODNOSU
 • POLITIČAR JE GLUMAC
 • POLITIČKA STRANKA JE OSOBA
 • POMOĆ POSTIZANJU SVRHE JE POMOĆ DOLASKU NA CILJ
 • POMOĆ ZNANJU JE BISTRINA
 • POMOĆ ZNANJU JE POMOĆ GLEDANJU
 • POMOĆ ZNANJU JE SVJETLOST
 • PONOS JE OBJEKT KOJI SE (NE) SKRIVA
 • PONOS JE OBJEKT KOJI SE GAZI
 • PONOS JE OBJEKT KOJI SE GUBI
 • PONOS JE OBJEKT KOJI SE ISTIČE
 • PONOS JE VRIJEDAN OBJEKT KOJI SE BRANI
 • PONOS JE ŽIVO BIĆE / SPOZNAVATELJ KOJI SE BUDI
 • POSLOVANJE JE RAT
 • POSTIĆI SVRHU JE DOBITI JELO
 • POSTIĆI SVRHU JE DOBITI ŽELJENI OBJEKT
 • POSTIĆI SVRHU JE DOĆI NA CILJ
 • POVIŠENJE NA SKALI JE RAST
 • PREKOMJERNO BOGATSTVO JEST PREKOMJERNA TJELESNA TEŽINA
 • PREKOMJERNO BOGATSTVO JEST VELIKO ZEMLJOPISNO OBILJEŽJE
 • PREKOMJERNO JE BOGATSTVO BESRAMNO
 • PREKOMJERNO JE BOGATSTVO ODVRATNO
 • PRIDRUŽIVANJE U ULAGANJU JE MIJEŠANJE TEKUĆINA
 • PRIHVAĆANJE IDEJE JE GUTANJE
 • PRIHVAĆANJE JE GUTANJE
 • PRIJENOS SILE JE PRIJENOS OBJEKATA
 • PRIJENOS SILE JE PRIJENOS OBJEKTA
 • PRILIKA JE OBJEKT
 • PRILIKA JE OTVOREN PUT
 • PRIPREMANJE IDEJE ZA RAZUMIJEVANJE JE PRIPREMANJE HRANE
 • PROCES JE KRETANJE
 • PROFIT JE RESURS
 • PROFIT JE RESURS DO KOJEGA JE TEŠKO DOĆI
 • PROFIT JE TOČKA NA SKALI
 • PROFIT JE UROD
 • PROFIT JE VRIJEDAN RESURS
 • PROMJENA STANJA JE DOBITAK OBJEKTA
 • PROMJENA STANJA JE GUBITAK OBJEKTA
 • PROMJENA STANJA JE PROMJENA LOKACIJE
 • PROMJENA STANJA JE PROMJENA VLASNIŠTVA
 • PROMJENA U SKALI JE KRETANJE PUTOM
 • PRORAČUN JE SPREMNIK
 • PSIHOLOŠKA DOBROBIT JE FIZIČKA DOBROBIT
 • PSIHOLOŠKA SILA JE FIZIČKA SILA
 • PSIHOLOŠKA ZNAČAJKA JE FIZIČKA ZNAČAJKA
 • PSIHOLOŠKI NEPRIHVATLJIVO JE FIZIČKI NEPRIHVATLJIVO
 • PSIHOLOŠKI TEŠKO JE FIZIČKI TEŠKO
 • PSIHOLOŠKO FUNKCIONIRANJE JE TJELESNO FUNKCIONIRANJE
 • R

 • RADNJA JE PUTOVANJE
 • RADOST JE OBJEKT KOJI SE (NE) SKRIVA
 • RADOST JE OBJEKT KOJI SE DAJE
 • RADOST JE OBJEKT KOJI SE DARUJE
 • RADOST JE OBJEKT KOJI SE DONOSI
 • RADOST JE OBJEKT KOJI SE KUŠA
 • RADOST JE OBJEKT KOJI SE NALAZI
 • RADOST JE ŽIVO BIĆE / SPOZNAVATELJ KOJI SE BUDI
 • RAZLIKE U BOGATSTVU JESU RAZLIKE U UDALJENOSTI
 • RAZLIČITOST NAČINA POSTIZANJA SVRHE JE RAZLIČITOST PUTA PREMA CILJU
 • RAZMATRANJE JE ŽVAKANJE
 • RAZMIŠLJANJE JE VAGANJE
 • RAZMIŠLJANJE O X JE KRETANJE OKO X
 • RAZUM JE UTEG NA VAGI
 • RAZUMIJEVANJE JE DOHVAĆANJE
 • RAZUMIJEVANJE JE PROBAVLJANJE
 • R cont.

 • RAZUMIJEVANJE JE SLIJEĐENJE
 • RAZUMJETI JE VIDJETI
 • RJEŠAVANJE PROBLEMA SIROMAŠTVA JE LIJEČENJE BOLESTI
 • S

 • SAVEZ JE PRIJATELJSTVO
 • SILA JE OBJEKT
 • SIROMAŠTVO JE BILJKA
 • SIROMAŠTVO JE BOLEST
 • SIROMAŠTVO JE FIZIČKA POVREDA
 • SIROMAŠTVO JE KOROV
 • SIROMAŠTVO JE STRAŠNO STVORENJE
 • SIROMAŠTVO JE ZAPREKA KRETANJU
 • SIROMAŠTVO JE ZLOČIN
 • SJETA JE ŽIVO BIĆE / SPOZNAVATELJ KOJI SE BUDI
 • SJEĆANJE JE DOHVAĆANJE OBJEKTA IZ SPREMNIKA
 • SKALA JE PUT
 • SLIJED DOGAĐAJA JE TEKUĆINA
 • SLIČNOST JE BLIZINA
 • SNIŽAVANJE NA SKALI JE PADANJE
 • SPOSOBNOST DJELOVANJA JE SPOSOBNOST KRETANJA
 • SPOSOBNOST PROCJENE JE SPOSOBNOST GLEDANJA
 • SPOSOBNOST PROCJENE VLADE JE SPOSOBNOST GLEDANJA
 • SRAM JE OBJEKT KOJI SE GUBI
 • SREDSTVO JE DRUŠTVO
 • STANJE JE LOKACIJA
 • STANJE JE OBJEKT
 • STJECANJE PREKOMJERNOGA BOGATSTVA JEST PREKOMJERNO PREŽDERAVANJE
 • STJECANJE RESURSA JEST KONZUMIRANJE HRANE
 • STRAH JE AGENT KOJI RADI
 • STRAH JE KOMUNIKATOR KOJI GOVORI
 • STRAH JE OBJEKT KOJI IMA VELIČINU
 • STRAH JE OBJEKT KOJI NESTAJE
 • STRAH JE OBJEKT KOJI POSTOJI
 • STRAH JE OBJEKT KOJI SE DIJELI
 • STRAH JE OBJEKT KOJI SE KREĆE
 • STRAH JE OSOBA / PROTIVNIK / NADREĐENI KOJI SE NADVLADAVA
 • STRAH JE POSJEDNIK KOJI DOBIVA X
 • STRAH JE SPREMNIK
 • STUPANJ NAPRETKA JE PRIJEĐENA UDALJENOST
 • STUPANJ RASPODJELE BOGATSTVA JEST KONCENTRACIJA
 • SUŠTINSKO JE UNUTARNJE
 • SVOJSTVO JE ENTITET
 • SVRHA JE CILJ
 • SVRHOVITO DJELOVANJE JE CILJNO USMJERENO KRETANJE
 • SVRHOVITO DJELOVANJE JE SAMOINICIRANO KRETANJE PREMA CILJU
 • SVRHOVITO RAZMIŠLJANJE JE CILJNO USMJERENO KRETANJE
 • T

 • TEMELJ JE OBJEKT U SUBLOKALNOM ODNOSU
 • TEŠKOĆA JE ZAPREKA KRETANJU
 • TIJELO JE SPREMNIK ZA EMOCIJE
 • TRŽIŠTE JE BOJNO POLJE
 • TRŽIŠTE JE OBITELJ
 • TRŽIŠTE JE PRIRODAN PROCES
 • TUGA JE BOLEST
 • TUGA JE OBJEKT / OZNAKA KOJA SE MOŽE IZBRISATI
 • TUGA JE OBJEKT KOJI SE DIJELI
 • TUGA JE OBJEKT KOJI SE DONOSI
 • TUGA JE OBJEKT KOJI SE GLEDA
 • TUGA JE ŽIVO BIĆE / SPOZNAVATELJ KOJI SE BUDI
 • U

 • ULAGANJE JE STAVLJANJE NOVCA U SPREMNIK
 • UM JE DUBOK/PLITAK SPREMNIK
 • UM JE OBJEKT
 • UM JE OTVOREN/ZATVOREN SPREMNIK
 • UM JE RAČUNALO
 • UM JE SPREMNIK
 • UM JE STROJ
 • UM JE TIJELO
 • UM JE VELIK/MALEN SPREMNIK
 • UM JE VLADAR
 • UM JE VOZAČ
 • UM JE ČISTA TEKUĆINA
 • USVAJATI IDEJU JE JESTI
 • UZROK JE ISHODIŠTE
 • UZROK JE SILA
 • UZROKOVANA NEMOGUĆNOST DJELOVANJA JE ONEMOGUĆENJE KRETANJA PUTOM
 • UZROKOVANA PROMJENA STANJA JE UZROKOVANA PROMJENA LOKACIJE
 • UZROKOVANO POBOLJŠANJE EKONOMSKOGA STATUSA JE UZROKOVANO KRETANJE PREMA GORE
 • UZROKOVANO SIROMAŠTVO JEST UZROKOVANO KRETANJE PREMA DOLJE
 • V

 • VIŠE JE GORE
 • VLADA JE RODITELJ
 • VLADA JE TVRTKA
 • VLADANJE JE POSLOVANJE
 • VLADANJE JE UPRAVLJANJE VOZILOM
 • VOĐENJE GRUPE JE UPRAVLJANJE VOZILOM
 • VRIJEME JE ENTITET
 • VRIJEME JE KRETANJE
 • VRIJEME JE NOVAC
 • VRIJEME JE OBJEKT KOJI SE KREĆE
 • VRIJEME JE OBJEKT KOJI SE KREĆE PREMA PROMATRAČU
 • VRIJEME JE PROGONITELJ
 • VRIJEME JE PROSTOR KOJIM SE PROMATRAČ KREĆE
 • VRIJEME JE RESURS
 • VRIJEME JE SILA
 • VRIJEME JE SPREMNIK
 • VRIJEME JE SUPSTANCIJA
 • Z

 • ZAPREKA DJELOVANJU JE FIZIČKA ZAPREKA KRETANJU
 • ZAPREKA POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JE KONSTRUIRANA OGRAĐENOST
 • ZAPREKA POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JE PRIRODNA OGRAĐENOST
 • ZAPREKA POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JE ZAGRAĐENOST VODOM
 • ZAPREKA POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JEST FIZIČKA ZAPREKA KRETANJU
 • ZAPREKA POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JEST FIZIČKI TERET
 • ZAPREKA POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JEST OGRAĐENOST VODOM
 • ZAPREKA POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JEST PRIRODNO OGRANIČENJE
 • ZAPREKA ZNANJU JE MUTNOĆA
 • ZAPREKA ZNANJU JE SLJEPOĆA
 • ZAPREKA ZNANJU JE TAMA
 • ZAPREKA ZNANJU JE ZAPREKA GLEDANJU
 • ZAPREKE POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JESU ZBUNJUJUĆI PUTOVI ZA IZLAZAK IZ LOKACIJE
 • ZLO JE TAMA
 • ZNANJE JE GLEDANJE
 • ZNAČAJKA JE ENTITET
 • ZNAČAJKA JE VLASNIŠTVO
 • ZRAČNI PROSTOR JE SPREMNIK
 • Ž

 • ŽIVOT JE PRISUTNOST
 • ŽIVOT JE PUTOVANJE
 • A

 • Ablativni prostorni odnos
 • Adlativni prostorni odnos
 • Adlokativni prostorni odnos
 • Aktivnost
 • Apstraktni entitet
 • Apstraktni složeni sustav
 • Artefakt
 • B

 • Biljka
 • Birokracija
 • Bistrina
 • Blizina
 • Bogatstvo
 • Bojno polje
 • Bolest
 • C

 • Cenzura
 • Cilj
 • Cjelina
 • Crtanje
 • D

 • Davanje
 • Dijete
 • Dio
 • Dio tijela
 • Dio/cjelina
 • Distalni prostorni odnos
 • Djelovanje
 • Dobitak
 • Dobra društvena klasa
 • Dobro
 • Dobrobit
 • Događaj
 • Dolje
 • Društvena klasa
 • Društveni problem
 • Društvo
 • Država
 • E

 • Ekonomija
 • Ekonomska teškoća
 • Ekonomski resurs
 • Ekonomski status
 • Emocija
 • Entitet
 • F

 • Financijski resurs
 • Fizička bol
 • Fizička težina
 • Fizička zapreka
 • Fizička značajka
 • Fizička šteta
 • Fizički entitet
 • G

 • Glava
 • Glazba
 • Glazbena ljestvica
 • Gledanje
 • Glumac
 • Gore
 • Govor
 • Građevina
 • Gubitak
 • Gutanje
 • H

 • Hobotnica
 • Hrana
 • I

 • Ideja
 • Inteligencija
 • Intimnost
 • Izvor - put - cilj
 • Izvor svjetla
 • J

 • Jedenje
 • Jezična aktivnost
 • K

 • Karijera
 • Količina
 • Komuniciranje
 • Kontralokalni prostorni odnos
 • Kontrola
 • Konzumiranje
 • Korupcija
 • Kretanje
 • Kretanje prema cilju
 • Kretanje prema dolje
 • Kretanje prema gore
 • Kretanje putom
 • Kretanje silom
 • L

 • Labirint
 • Let
 • Liječenje bolesti
 • Lokacija
 • Loša društvena klasa
 • Loše
 • LJ

 • Ljubav
 • M

 • Majka
 • Maloljetnik
 • Manipuliranje objektima
 • Masa
 • Misao
 • Mišljenje
 • Mjera
 • Moda
 • Moralnost
 • Moć
 • Mutnoća
 • N

 • Nacija
 • Napredak
 • Natjecanje
 • Nemoralnost
 • Nečistoća
 • Niska lokacija
 • Novac
 • O

 • Obitelj
 • Objašnjavanje
 • Objekt
 • Obrazovanje
 • Ograničenje
 • Okolnost
 • Omeđeno područje
 • Organizam
 • Osoba
 • Otac
 • P

 • Padanje
 • Pamćenje
 • Percepcija
 • Pisanje
 • Područje
 • Pokazivanje
 • Politika
 • Političar
 • Politička stranka
 • Posjedovanje
 • Poslovanje
 • Postlokalni prostorni odnos
 • Postojanje
 • Predlokalni prostorni odnos
 • Približavanje
 • Prihvaćanje
 • Prijateljstvo
 • Prilika
 • Primanje
 • Pripremanje hrane
 • Prirodni resurs
 • Prisutnost
 • Probavljanje
 • Proces
 • Procjena
 • Procjena vlade
 • Profit
 • Promjena
 • Psihološka težina
 • Psihološka značajka
 • Psihološko funkcioniranje
 • Put
 • Putovanje
 • R

 • Rad
 • Radnja
 • Rast
 • Rat
 • Ravno
 • Razmatranje
 • Razmišljanje
 • Razumijevanje
 • Računalo
 • Resurs
 • Roditelj
 • R cont.

 • Ropstvo
 • Ruka
 • S

 • Savez
 • Scenarij prijenosa
 • Sila
 • Siromaštvo
 • Situacija
 • Sjećanje
 • Skala
 • Slabost
 • Slijeđenje
 • Sličnost
 • Sljepoća
 • Sloboda
 • Složena struktura
 • Slušna percepcija
 • Snaga
 • Spremanje
 • Spremište
 • Spremnik
 • Sredstvo
 • Stanje
 • Stroj
 • Sublokalni prostorni odnos
 • Sukob
 • Supralokalni prostorni odnos
 • Supstancija
 • Susjed
 • Suština
 • Svjetlost
 • Svojstvo
 • Svrha
 • T

 • Tama
 • Tekućina
 • Teškoća
 • Tijelo
 • Tjelesno funkcioniranje
 • Tonski prostor
 • Toplina
 • Točka na skali
 • Trajektor - orijentir
 • Tržište
 • Tvar
 • Tvrtka
 • U

 • Udaljavanje
 • Ulaganje
 • Um
 • Unutarnji dio tijela
 • Unutra
 • Upravljanje vozilom
 • Urod
 • Uzrok
 • Uzrokovana promjena stanja
 • V

 • Vanjski dio tijela
 • Vertikalnost
 • Vid
 • Vidjeti
 • Visina
 • Visoka lokacija
 • Vizualna percepcija
 • Vlada
 • Vladanje
 • Vlasništvo
 • Vozilo
 • Vođenje
 • Vrijeme
 • Z

 • Zakon
 • Zdravlje
 • Zlo
 • Zločin
 • Znanje
 • Značajka
 • Zračni prostor
 • Č

 • Čistoća
 • Čitanje
 • Ž

 • Živo biće
 • Život
 • Životinja
 • Žvakanje
 • Odaberite tematsku skupinu
  Odaberite tematsku skupinu